copyright
  PRODUKSJON 
  
   Fra idé til ferdig produkt. Alt eller bare deler av
   arbeidet.

   ”Din visjon er vårt mål”. Produksjon med
   planlegging, casting, innspilling, redigering og
   ferdig mastering
  
   For mer informasjon eller booking: e-mail


  FILMFOTOGRAFERING 
   
   Profesjonell video/film-fotografering på daglig,
   ukentlig eller prosjektorientert basis, i hele
   skandinavia og i alle formatter.

   For mer informasjon eller booking: e-mail


  REDIGERING 

   Avid Non-linear redigering, grafikk, lyd, design
   og ferdig mastering på time-, dag- eller
   prosjekt-basis.

   For mer informasjon eller booking: e-mail
  DVD & BLU-RAY AUTHORING 
  
   Konkurransedyktig DVD/BLU-RAY produksjon
   fra fil & tape med grafikk, tekster, profesjonell
   mastering og kopiering av ferdige DVD’er.

   Også fremstilling av “låste Pay-to-see” DVD’er
   hvor sluttbruker mot ytterligere betaling
   aktiverer ekstra materiale på DVD’en via PIN-
   kode fra SMS tjeneste.

   For mer informasjon eller booking: e-mail

  KURS 
    
   1 eller 2 ukers kurs for skoler og videregående
   skoler, hvor vi i et prosjektforløp belyser hele
   prosessen fra produksjon til ferdig film og
   gjennom samarbeid og praktiske eksempler, gir
   elevene et innblikk i  grunnleggende filmteknikk
   og forståelse for mediets virkemidler.

   For mer informasjon eller booking: e-mail

  VEILEDNING 

   La oss hjelpe med å realisere ditt prosjekt: e-mail